Geschiedenis

Op 12 December 1963 zijn de Flevo-scouts gestart met hun opkomst, onder leiding van de heer Heijveldt en de heer De Voogd. De groep kende 4 verkenners die de eerste opkomst hielden bij de heer De Voogd thuis in de woonkamer. Alle bewoners van Dronten kregen een brief waarin jongens tussen de 8 en 17 jaar gevraagd werden naar de Nederlandse padvinders te komen. De groep groeide snel in maart 1964 had de groep 20 jongens. De opkomsten konden niet meer in de huiskamer gehouden worden dus verhuisde de groep naar het dorpsbos, nu beter bekend als het Van Veldhuizenbos.

Op 10 mei 1964 is de eerste welpenhorde gestart onder leiding van mevrouw Hekhuizen, mevrouw de Voogd en mejuffrouw Overheul. De opkomsten waren buiten in het bos. Bij slecht weer moest iedereen schuilen onder de brug bij de Lage Vaart. De organisatie zat niet stil, er werd hard gewerkt om spelmaterialen en een clubgebouw te realiseren. Via de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders (RIJP) en met medewerking van ouders en verkenners werd een clubhuis geplaatst op de locatie waar nu het “Trappershonk” staat. Het terrein om het clubhuis werd aangelegd met bomen en struiken. In september 1964 werd het clubhuis in gebruik genomen. De vereniging groeide gestaag in het aantal leden, inmiddels jongens en meisjes.

Tot en met 1972 bestonden er in Nederland 4 solitaire scoutingverenigingen, gezamenlijk de padvinderijk genoemd. In januari 1973 is dit gefuseerd tot 1 vereniging wat sindsdien SCOUTING heet.

De Flevoscouts vieren in mei 1975 het 12½ jarig bestaan. Vanaf die tijd zijn ze zover dat hun eerste groepsblad de wereld in kan. Na een jaar ontstaat de naam “de Wisenthoorn”, naar de straatnaam waar het clubgebouw aan ligt. Die naam wordt nog steeds gebruikt.

Op 10 september 1977 brandde het “Trappershonk” helemaal af. De brand werd door onbekenden aangestoken. Alleen twee kleine gebouwtjes bleven bespaard. De leiding, bestuursleden en ouders bedachten samen plannen om een nieuw scoutinghonk te bouwen. In samenwerking met verschillende partijen werd binnen een jaar een nieuw clubgebouw gebouwd, zodat 6 spelafdelingen spelruimte hadden.

In 1992 introduceert Scouting Nederland een nieuw verhaal voor een nieuwe speltak: de esta’s. Jongens en meisjes in 1 speltak; zij hebben dus een eigen verhaal nodig en dat wordt: “het kind met de hoge hoed”.

Op 18 december 1993 is de officiële opening van het nieuwe “Trappershonk”. In de zomer van 1995 zijn de Flevo-scouts gastheer tijdens de World Jamboree. Bijna 30.000 scouts van over de hele wereld in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar kwamen naar Dronten om het scoutingspel te spelen. Het thema van de World Jamboree in 1995 was “the future is now”.

Handig zo’n nieuw groot gebouw; de jamboree organisatie maakt er dan ook dankbaar gebruik van. Er zijn diverse voorbereidingsweekeinden voor allerlei groepen.

In de loop der jaren zijn er steeds nieuwe groepen bijgekomen en de Flevo-scouts werd steeds groter. De afdelingen bestonden uit jongens- en meisjesgroepen. In de loop van de tijd zijn er gemengde groepen ontstaan. De afdelingen van vroeger noemen we tegenwoordig speltakken.